Polityka prywatno┼Ťci


Polityka prywatno┼Ťci
(aktualna na dzień 25.05.2018r.)


I. Postanowienia og├│lne

1.  Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci dotyczy zasad korzystania z serwisu funkcjonuj─ůcego pod adresem: www.parkzawiszow.pl, kt├│ryw dalszej cz─Ö┼Ťci Polityki Prywatno┼Ťci nazywany jest ÔÇ×SerwisemÔÇŁ.

2.  Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci okre┼Ťla zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, kt├│re pozyskane zosta┼éy w zwi─ůzku z korzystaniem przez U┼╝ytkownik├│w z Serwisu.

II. Administrator danych osobowych
1.  Administratorem danych osobowych jest Ignerhome sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů, z siedzib─ů w ┼Üwidnicy, przy ul. Ks. Bernarda 7/1, 58-100 ┼Üwidnica, NIP: 8971778002, REGON: 21720324, zarejestrowana w S─ůdzie Rejonowym dla Wroc┼éawia-Fabrycznej we Wroc┼éawiu, IX Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000396315, zwany dalej ÔÇ×AdministratoremÔÇŁ.

2.  Administrator przyk┼éada du┼╝─ů wag─Ö do ochrony prywatno┼Ťci i poufno┼Ťci danych osobowych u┼╝ytkownik├│w Serwisu, z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů dobiera i stosuje odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, jak r├│wnie┼╝ przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych
1.  Administrator przetwarza informacje o U┼╝ytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczeg├│lno┼Ťci z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: GDPR).

2.  Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych nale┼╝─ůcych do zbior├│w os├│b trzecich, kt├│re zosta┼éy udost─Öpnione Administratorowi na podstawie umowy powierzenia.

3.  Administrator, w oparciu o przepisy GDPR, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownika w nast─Öpuj─ůcych okoliczno┼Ťciach:
a.  U┼╝ytkownik wyrazi zgod─Ö na przetwarzanie jego danych osobowych;
b.  przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, kt├│rej stron─ů jest U┼╝ytkownik lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie U┼╝ytkownika przed zawarciem umowy;
c.  przetwarzanie danych osobowych U┼╝ytkownika b─Ödzie niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze;
d.  przetwarzanie jest niezb─Ödne do ochrony ┼╝ywotnych interes├│w U┼╝ytkownika lub innej osoby fizycznej;
e.  gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie usprawiedliwionych interes├│w realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych
1.  Korzystanie z Serwisu nie wymaga dokonania rejestracji przez U┼╝ytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. W niekt├│rych sytuacjach podanie okre┼Ťlonych danych wymagane b─Ödzie w celu uzyskania dost─Öpu do konkretnej us┼éugi. Do tych us┼éug zaliczaj─ů si─Ö nast─Öpuj─ůce us┼éugi:
a.  korzystanie z us┼éugi newslettera, obejmuj─ůcej przesy┼éanie informacji handlowych, na podstawie wyra┼╝onej zgody,
b.  w przypadku korzystania z us┼éugi newslettera ÔÇô wysy┼éka oferty partner├│w Administratora
c.  wys┼éanie jednorazowej ofertyhandlowej Administratora,
d.  kontakt telefoniczny z przedstawicielem handlowym Administratora, w przypadku wype┼énienia formularza znajduj─ůcego si─Ö w Serwisie.

2.  W przypadkach opisanych w ust. 1, Administrator mo┼╝e przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane osobowe U┼╝ytkownika:
a.  Imi─Ö i nazwisko,
b.  Numer telefonu,
c.  Adres poczty elektronicznej.

3.  Ponadto U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç wyra┼╝enia zgody na udost─Öpnianie danych osobowych Administratorowi w celach marketingowych Administratora.

4.  Dane osobowe U┼╝ytkownika zebrane w okoliczno┼Ťciach opisanych w ust. 1 powy┼╝ej mog─ů by─ç wykorzystywane w szczeg├│lno┼Ťci dla nast─Öpuj─ůcych cel├│w:
a.  odpowiedzi na zapytanie U┼╝ytkownika,
b.  informowania o produktach i us┼éugach Administratora,
c.  marketingu produkt├│w i us┼éug Administratora oraz jego partner├│w, o ile U┼╝ytkownik wyrazi┼é w tym zakresie odpowiedni─ů zgod─Ö
d.  wysy┼éki newslettera, o ile U┼╝ytkownik wyrazi┼é w tym zakresie odpowiedni─ů zgod─Ö,
e.  tworzenia baz danych U┼╝ytkownik├│w,
f.   do wykonania umowy, kt├│rej stron─ů jest U┼╝ytkownik lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie U┼╝ytkownika przed zawarciem umowy,
g.  do wype┼énienia ewentualnych obowi─ůzk├│w prawnych ci─ů┼╝─ůcych na Administratorze,
h.  w innych celach wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez Administratora lub przez stron─Ö trzeci─ů.

5. Niezale┼╝nie od powy┼╝szego, U┼╝ytkownik korzystaj─ůcy z Serwis├│w mo┼╝e udost─Öpni─ç Administratorowi nast─Öpuj─ůce dane:
a. adres IP,
b. adres URL ┼╝─ůdania,
c. nazwa domeny,
d. rodzaj przegl─ůdarki,
e. liczba interakcji z Serwisem,
f.  ilo┼Ť─ç czasu sp─Ödzonego na Serwisie,
g. data i godzina korzystania z Serwisu,
h. dane geolokalizacyjne,
i. informacje techniczne o urz─ůdzeniu.

6. Celem przetwarzania przez Administratora danych, o kt├│rych mowa w ust. 45, jest analizowanie dzia┼éa┼ä poszczeg├│lnych U┼╝ytkownik├│w, kt├│rzy korzystaj─ů z Serwisu, a tak┼╝e dopasowywanie zawarto┼Ťci Serwisu i innych stron internetowych, w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie reklam, do preferencji U┼╝ytkownika. Dane, o kt├│rych mowa w ust. 45, zbierane s─ů w spos├│b zautomatyzowany. Zgoda U┼╝ytkownika pozwoli Administratorowi na dopasowanie tre┼Ťci  reklam. Zgoda jest dobrowolna i nie jest wymagana dla poprawnego korzystania z Serwis├│w. Je┼╝eli U┼╝ytkownik nie wyrazi zgody w tym zakresie, Administrator zobowi─ůzuje si─Ö do nieprzetwarzania danych U┼╝ytkownika.

V. Okres przechowywania danych osobowych
1. Przekazane przez U┼╝ytkownika dane osobowe przechowywane b─Öd─ů w nast─Öpuj─ůcych okresach:
a. pliki cookies ÔÇô 1 rok,
b. dane analityczne ÔÇô 26 miesi─Öcy (od ostatniej wizyty w Serwisie),
c.  pozosta┼ée dane ÔÇô 2 lata,

chyba, ┼╝e zostanie cofni─Öta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane zostan─ů usuni─Öte na ┼╝─ůdanie lub zostanie wyra┼╝ony sprzeciw.

VI. Udost─Öpnianie danych innym podmiotom
1. Dane osobowe U┼╝ytkownik├│w b─Öd─ů mog┼éy by─ç udost─Öpniane nast─Öpuj─ůcym podmiotom:
a. pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych,
b. partnerzy Administratora,
c. organy publiczne, kt├│rym zostan─ů przekazane dane z uwagi na prowadzone post─Öpowanie i w oparciu o obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.

VII. Prawa U┼╝ytkownika
1. U┼╝ytkownikowi, kt├│ry przekaza┼é dane osobowe przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce uprawnienia:
a. dost─Öp do tre┼Ťci swoich danych,
b. sprostowanie danych,
c. modyfikacja danych.
d. ograniczenie przetwarzania danych,
e. usuni─Öcie danych,
f. przenoszenie danych,
g. prawo wniesienia sprzeciwu ÔÇô z przyczyn zwi─ůzanych ze szczeg├│ln─ů sytuacj─ů U┼╝ytkownika ÔÇô wobec przetwarzania danych osobowych,gdy przetwarzanie to jest niezb─Ödne do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie usprawiedliwionych interes├│w realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie, w tym do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania na tej podstawie.

2. Poza uprawnieniami, o kt├│rych mowa wy┼╝ej, U┼╝ytkownik w ka┼╝dej chwili ma prawo wycofa─ç zgod─Ö na przetwarzanie danych, kt├│re zosta┼éy podane przez U┼╝ytkownika. Administrator, w przypadku powzi─Öcia informacji o cofni─Öciu zgody, niezw┼éocznie podejmie dzia┼éania polegaj─ůce na usuni─Öciu przechowywanych danych.

3. U┼╝ytkownik mo┼╝e skorzysta─ç z uprawnie┼ä, o kt├│rych mowa wy┼╝ej, kontaktuj─ůc si─Ö z Administratorem w spos├│b wskazany w rozdziale XI pkt 2 niniejszej Polityki Prywatno┼Ťci.
U┼╝ytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, ┼╝e przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowi─ůzuj─ůcego prawa, w szczeg├│lno┼Ťci przepisy GDPR.

VIII. Profilowanie oraz targetowanie
1. Administrator na Serwisie oraz na innych stronach internetowych umieszcza reklamy profilowane oraz reklamy targetowane.

2. Targetowanie polega na wskazaniu konkretnych czynnik├│w, ze wzgl─Ödu na kt├│re mo┼╝liwe jest dopasowanie U┼╝ytkownika do grupy innych U┼╝ytkownik├│w o podobnych preferencjach i cechach og├│lnych.

3. Profilowanie oznacza dowoln─ů form─Ö zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt├│re polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt├│rych czynnik├│w osobowych osoby fizycznej, w szczeg├│lno┼Ťci do analizy lub prognozy aspekt├│w dotycz─ůcych efekt├│w pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowa┼ä, wiarygodno┼Ťci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si─Ö.

4. Kryteria, wedle kt├│rych na Serwisie b─Öd─ů pojawia┼éy si─Ö reklamy oraz tre┼Ťci kierowane do urz─ůdze┼ä i przegl─ůdarek U┼╝ytkownika, s─ů nast─Öpuj─ůce:
a. geolokalizacja,
b. wy┼Ťwietlanie w konkretnym Serwisie,
c. wy┼Ťwietlanie w artyku┼éach o konkretnej tematyce,
d. informacje techniczne o urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika.

5. Administrator w ramach przekazanych danych dokonuje dopasowania poszczeg├│lnych U┼╝ytkownik├│w do konkretnych kategorii, w celu dopasowania reklam wy┼Ťwietlanych w Serwisie oraz na innych stronach internetowych, z kt├│rych korzysta U┼╝ytkownik, do indywidualnych cech U┼╝ytkownika

6. Otrzymane informacje i dane o U┼╝ytkownikach, w ramach profilowania oraz targetowania, mog─ů by─ç przekazywane do partner├│w.

IX. Pliki cookies
1. Serwis w spos├│b automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies.

2. Poprzez ÔÇ×pliki cookiesÔÇŁ nale┼╝y rozumie─ç dane informatyczne, w szczeg├│lno┼Ťci pliki tekstowe, przechowywane w urz─ůdzeniach ko┼äcowych U┼╝ytkownik├│w przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

3. Pliki cookies wykorzystywane s─ů przez Administratora wy┼é─ůcznie w celu obs┼éugi Serwisu, w tym aby rozpozna─ç urz─ůdzenie U┼╝ytkownika i wy┼Ťwietli─ç stron─Ö Serwisu w spos├│b dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a tak┼╝e aby tworzy─ç anonimowe statystyki Serwisu oraz poprawi─ç wydajno┼Ť─ç i efektywno┼Ť─ç korzystania z Serwisu.

4. Pliki cookies U┼╝ytkownika mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ przekazywane partnerom Administratora.

5. Pliki cookies nie s─ů wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych U┼╝ytkownikach.

6. U┼╝ytkownik mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na zapisywanie plik├│w cookies zaznaczaj─ůc zgod─Ö w oknie dialogowym dotycz─ůcym plik├│w cookies niezw┼éocznie po za┼éadowaniu przez przegl─ůdark─Ö Serwisu. Wyra┼╝enie zgody U┼╝ytkownika na zapisywanie plik├│w cookies jest dobrowolne. Pliki cookies, co do U┼╝ytkownik mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö, podzielone s─ů na trzy kategorie:
a. pliki cookies zwi─ůzane z funkcjonalno┼Ťci─ů, kt├│re umo┼╝liwiaj─ů uruchamianie na stronie podstawowych funkcjonalno┼Ťci,
b. pliki cookies zwi─ůzane z wydajno┼Ťci─ů, kt├│re pozwalaj─ů Administratorowi na usprawnienie dzia┼éania witryny,
c. pliki cookies zwi─ůzane z tre┼Ťciami reklamowymi, kt├│re wp┼éywaj─ů na pojawianie si─Ö reklam.

7. W przypadku, gdy U┼╝ytkownik wyrazi zgod─Ö, o kt├│rej mowa w ust. 6, pliki cookies U┼╝ytkownika mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ przekazywane partnerom Administratora.

8. U┼╝ytkownik w ka┼╝dym wypadku mo┼╝e zablokowa─ç instalowanie plik├│w cookies, usun─ů─ç sta┼ée pliki cookies lub w inny spos├│b zmieni─ç warunki przechowywania b─ůd┼║ otrzymywania plik├│w cookies, wykorzystuj─ůc w tym celu stosowne opcje swojej przegl─ůdarki internetowej, np.:
a. w przegl─ůdarce Internet Explorer
b. w przegl─ůdarce Mozilla Firefox
c. w przegl─ůdarce Chrome
d. w przegl─ůdarce Opera
e. w przegl─ůdarce Safari
z tym zastrze┼╝eniem, ┼╝e wy┼é─ůczenie plik├│w cookies w przegl─ůdarce mo┼╝e spowodowa─ç utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

X.  Bezpiecze┼ästwo danych U┼╝ytkownika oraz dzieci
1. Administrator zobowi─ůzuje si─Ö, ┼╝e zastosuje adekwatne ┼Ťrodki techniczne dla osi─ůgni─Öcia jak najwy┼╝szego poziomu bezpiecze┼ästwa w zakresie danych osobowych U┼╝ytkownika, staraj─ůc si─Ö zapobiec nieuprawnionemu dost─Öpowi do danych.

2. Administrator zobowi─ůzuje si─Ö do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zniszczeniem, utrat─ů, uszkodzeniem, zmian─ů oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowi─ůzuj─ůcego prawa.

3. Administrator o┼Ťwiadcza, i┼╝ nie b─Ödzie ┼Ťwiadomie zbiera┼é i przetwarza┼é danych osobowych pochodz─ůcych od os├│b poni┼╝ej 16 roku ┼╝ycia, bez uzyskania w pierwszej kolejno┼Ťci zgody od ich rodzic├│w lub innych prawnych przedstawicieli.

4. W przypadku, gdy Administrator otrzyma informacj─Ö, i┼╝ uzyska┼é nie┼Ťwiadomie dane osobowe osoby poni┼╝ej 16 roku ┼╝ycia, to Administrator zobowi─ůzuje si─Ö niezw┼éocznie podj─ů─ç dzia┼éania maj─ůce na calu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usuni─Öcie.


XI. Uwagi końcowe
1. Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci mo┼╝e ulega─ç zmianie, z uwagi na rozw├│j technologiczny oraz modyfikacj─Ö istniej─ůcych standard├│w. W zwi─ůzku z tym Administrator zobowi─ůzuje si─Ö okresowo i regularnie dokonywa─ç weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowa┼ä, zar├│wno prawnych jak i technologicznych.

2. W razie ewentualnych w─ůtpliwo┼Ťci co do tre┼Ťci niniejszej Polityki, wyja┼Ťnienia mo┼╝na uzyska─ç kontaktuj─ůc si─Ö e-mailowo na adres:rodo@ignerhome.pl lub na adres:

Ignerhome sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů
ul. Ks. Bernarda 7/1,
58-100 Świdnica.