Wydarzenia


17 Listopada 2017

Odbiór mieszkania – krótki poradnik dla naszych Klientów.

kluczeMiło nam poinformować, że odbiory mieszkań w inwestycji Park Zawiszów rozpoczęły się 10 listopada. Dla wszystkich naszych Klientów przygotowaliśmy krótki poradnik dotyczący odbioru mieszkania.

O terminie odbioru mieszkania powiadamiamy Klientów pisemnie oraz telefonicznie. Odbiory odbywają się od poniedziałku do piątku, od godziny 10. Na każdy odbiór przewidujemy 1,5 godziny tak, aby Klient mógł spokojnie obejrzeć mieszkania, ustalić jego stan techniczny oraz dopełnić formalności. Dla naszych Klientów przewidzieliśmy również drobny upominek.

Na odbiór powinien stawić się właściciel mieszkania, ewentualnie osoba, która posiada pełnomocnictwo.

Podczas odbioru mieszkania należy sprawdzić:

– czy na ścianach i sufitach nie występują rysy, a tynki są wykonane zgodnie ze standardem technicznym;

– czy stolarka okienna dobrze się otwiera i zamyka oraz, czy nie jest porysowana;

– jeżeli były zgłaszane zmiany aranżacyjne, to czy zostały właściwie wprowadzone.

Podczas odbioru należy również sprawdzić stan techniczny lokali przynależnych – komórki oraz miejsca postojowego.

Jeżeli występują usterki, które pozwalają na prowadzenia prac wykończeniowych, nabywcy otrzymują klucze do mieszkania, a w protokole wpisywane są wszelkie wady oraz termin ich usunięcia zgodny z umową. Po naprawieniu usterek podpisujemy protokół ich usunięcia. W tym miejscu warto zaznaczyć, że zadowolenie Klientów z nowego mieszkania jest dla nas niezwykle ważne. Rozumiemy dbałość Klientów, o każdy detal nieruchomości i pragniemy, by otrzymali oni produkt najwyższej jakości.

W protokole zdawczo-odbiorczym należy zwrócić uwagę na poprawne wpisanie daty odbioru, stanu liczników oraz wyszczególnienie usterek, jeżeli takie wystąpią. Podczas odbioru Klienci otrzymują również „zielone karty”, które wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym są podstawą do zawarcia umowy z Tauronem.

Wszystkim Klientom, którzy odebrali już klucze do mieszkania, życzymy wielu cudownych chwil w nowym miejscu.