Wydarzenia


03 Czerwca 2019

Akty notarialne w Parku Zawiszów

Maj w naszej firmie upłynął na intensywnej procedurze podpisywanie aktów notarialnych przeniesienia własności dla mieszkańców budynku B i umów deweloperskich dla klientów z budynku C.

Akty notarialne przeniesienia własności, to ostatni ważny etap formalny dla mieszkańców osiedla i dewelopera. Po uzyskaniu kompletu dokumentów, tj. zestawienia udziałów lokali i pomieszczeń przynależnych, formatek lokali, a także zaświadczenia o samodzielności lokali mogliśmy przystąpić do podpisywania aktów notarialnych, w których następuje ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego zakup. Wtedy nabywca uzyskuje pełne prawa do dysponowania nabytą nieruchomością, powoływana jest również wspólnota mieszkaniowa.

Mieszkańcom przypominamy o konieczności zgłoszenia się do Urzędu Miasta i zgłoszenia zakupu nieruchomości w celu wyliczenia podatku od nieruchomości. W terminie pół roku od pierwszego aktu notarialnego mogą się Państwo również spodziewać zaproszenia na spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Umowy deweloperskiej dla klientów z budynku C, to również ważny etap w całym procesie nabywania nieruchomości. Zobowiązuje ona dewelopera do przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa własności do lokalu, a nabywcę do terminowych wpłat na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Kolejnym etapem dla nabywców mieszkań z budynku C jest wnoszenie zmian aranżacyjnych. Mogą one dotyczyć zarówno architektury lokalu jak i instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej czy elektrycznej. W tym celu zapraszamy do kontaktu z Biurem Sprzedaży.